Privacyverklaring Robbertkamphuis.nl

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld je bestelling te leveren. Robbertkamphuis.nl behandelt deze gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

  1. Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
  2. Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
  3. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
  4. Je persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.

Soort gegevens
Robbertkamphuis.nl verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Indien je het contact en/of bestelformulier op onze de website gebruikt, is het mogelijk dat Robbertkamphuis.nl jouw gegevens gebruikt om contact met je op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Robbertkamphuis.nl in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie.

Doelen van de verwerking
Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website Robbertkamphuis.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics.
  2. Om de website Robbertkamphuis.nl veilig en bereikbaar te houden.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Bewaartermijnen
De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard.

Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt
In de eerste plaats verwerkt Robbertkamphuis.nl je gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een mailbox noodzakelijk jouw mailadres te weten.

Daarnaast gebruikt Robbertkamphuis.nl gegevens bij het oplossen van technische problemen.

Ook worden je gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter.

Tot slot worden je gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld
Voor het leveren van bepaalde diensten maakt Robbertkamphuis.nl gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot je gegevens, heeft Robbertkamphuis.nl contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert Robbertkamphuis.nl dat de verwerking van je gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

Robbertkamphuis.nl is in sommige situaties verplicht je gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Privacy rechten
Als gebruiker van onze website en diensten heb je enkele handige privacyrechten tot je beschikking. Zo kun je ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken.

Wil je deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons op.

Om niet zomaar te sleutelen aan de verkeerde persoonsgegevens, kunnen we je vragen om je adequaat te identificeren.

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacyrechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Contactgegevens Robbertkamphuis.nl
Robbert Kamphuis
Spijk 5
6701 DT Wageningen
The Netherlands

t +31 (0) 653 320 420
e

Door nieuwe wetgeving of andere omstandigheden zullen wij onze privacyverklaring zo nu en dan aanpassen. Deze pagina toont altijd de laatste versie. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 20 mei 2018.